De Nederlandse Vereniging van MuziekinstrumentenMakers (NVMM)

De vereniging werd in 1993 opgericht en vertegenwoordigt een brede groep van Nederlandse professionele bouwers
van akoestische muziekinstrumenten, zoals blaasinstrumenten, strijk- en tokkelinstrumenten en toetsinstrumenten.
Het lidmaatschap van de NVMM staat open voor in Nederland gevestigde muziekinstrument makers die voldoen aan
de voorwaarden van professionaliteit, zoals die zijn beschreven in de statuten van de vereniging.

Mission statement NVMM

Wat ons bindt is de liefde voor ons vak, waarbij ideeën van en stimulering door collega's zeer wordt gewaardeerd.
Het bestuur onderhoudt contact met overheden en instellingen om te zorgen voor gunstige condities t.a.v. regelgeving en belastingzaken. Hierdoor kunnen wij ons zo goed mogelijk bezig houden met essentiële zaken: het vervaardigen en repareren van akoestische muziekinstrumenten.
Op jaarlijkse bijeenkomsten houden leden presentaties over hun instrument. Deze bijeenkomsten bieden ook gelegenheid tot uitwisseling van ideeën, tips, adressen enz.

De vereniging heeft een drieledig doel:

  1. De vereniging stimuleert de professionaliteit en integriteit op het gebied van het bouwen en het restaureren van akoestische muziekinstrumenten. Zij bevordert dat instrumenten, gebouwd door de bij haar aangesloten leden, vervaardigd zijn in ateliers van bonafide en kundige bouwers die hun sporen op dit gebied hebben verdiend.
    Daarmee bieden we een argument voor de potentiële klant die daardoor beter zijn weg kan vinden in het ruime aanbod. Daarnaast is de vereniging behulpzaam voor goede afspraken tussen klant en bouwer, middels de
    offerte-, verkoop-, betalings-en leveringsvoorwaarden. Zie downloads
  2. De vereniging zet zich in voor de belangenbehartiging van professionele bouwers van akoestische muziekinstrumenten.
  3. De vereniging biedt de individuele bouwers een ontmoetingsplaats, waar de veelal solistisch werkende bouwers over hun vak met medevakgenoten kunnen discussiëren.

 

bestuur lidmaatschap ledenlijst de NVMM